COMBO VỆ SINH VÀ SẮP XẾP ĐỒ CHO NHÀ MỚI

Bao gồm các hạng mục:

Vệ sinh nhà mới với tất cả các hạng mục trong gói Tổng Vệ Sinh Nhà Cửa.

Mức giá áp dụng:

Với nhà có diện tích dưới 100 m2, Tổng chi phí vệ sinh là 4.000.000đ

Với nhà có diện tích trên 100m2, đơn giá áp dụng là 35.000đ/m2

Sắp xếp đồ cho nhà mới với các hạng mục trong Dịch Vụ Theo Yêu Cầu.

Đơn vị tính 199.000đ/h/người

HOMECARE HOÀNG MINH – NHÀ CỬA SẠCH TINH

Gọi hotline 0888.32.32.42 để được tư vấn mọi nơi, mọi lúc!